Takstregulativ Rårup Flyvplads

Årsafgifter for faststationerede fly indbefatter fly samt 1 pilot.
Yderlige piloter der flyver på flyet betales med årsbeløb for ekstra piloter.
Såfremt en pilot flyver på flere fly betales kun en gang pr pilot.
Elever der skoler på fly stationeret på pladsen betaler ikke beløb for ekstra piloter
Ikke faststationerede HFK medlemmers fly betaler normal landingsafgift undtaget lørdag hvor der er fri landing hele dagen og mandag 18:00 til 21:00
Bestyrelsen kan indrømme medlemmer fri landing når de bidrager væsentligt til pladsens drift.
Der er mulighed for køb af årskort der tilknyttes flyet
Landing i forbindelse med tankning pålægges ikke landingsafgift.

Lørdag formiddag kl 09:00 til 12:00 er der fri landing for fly der besøger klubben til kaffedrikning.

Mandag aften i perioden 1-5 til 1-10 er der fri landing i perioden 18:00 til 21:00 for besøgende til klubben. Hvis landingen har andet formål betales normal landingsafgift.
Ved fri landing i disse perioder noteres landingen på liste fremlagt i klubhuset på radiopulten.

Hent taksregulativ som pdf

KN171018